Assen Noord

Assen Noord

Buurtzorg Assen Noord levert met een klein en zelfstandig werkend team persoonlijke verzorging en verpleging thuis als u ernstig ziek bent, na een ziekenhuisopname of als u zelfstandig wilt blijven wonen. Het team bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden.


Wij helpen u bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging en het klaarzetten en geven van medicijnen. Ook verrichten wij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, verzorgen van wonden, het geven van injectie of het bestrijden van pijn. We leveren ook palliatieve zorg in de laatste fase van het leven. Ons team is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar.


Buurtzorg Assen Noord gaat uit van ueigen mogelijkheden. We kijken samen met u naar wat er aan zorg nodig is en welke specifieke vragen en wensen u nu en in de toekomst heeft. Daarbij ondersteunen wij ook uw familie en mantelzorgers. U krijgt de begeleiding en zorg die nodig is waarbij we, zo veel als mogelijk, uw zelfstandigheid stimuleren door samen te kijken wat u zelf weer zou kunnen (leren). We hebben, samen met u of namens u, zo nodig regelmatig contact met andere zorgverlenersbijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist.


Ziek zijn of ouder worden gaat vaak gepaard met handicaps en beperkingen. We zoeken samen met u naar mogelijkheden en oplossingen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, en helpen u om met beperkingen goed om te kunnen gaan. Ook bereiden wij u en uw omgeving voor op de mogelijke consequenties die uw ziekte of het ouder worden in de toekomst met zich mee kunnen brengen. 


Buurtzorg Assen Noord is een Buurtzorg plus team. Dat betekent dat we nauw samenwerken met andere specialisten in de eerstelijns gezondheidszorg, waaronder huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verloskundigen, diëtisten en psychologen.

we zijn betrokken bij gezamelijke cliënten en hebben hebben gezamelijk cliëntoverleg. 

Wilt u meer weten over Buurtzorg Assen Noord, neem dan contact met ons op.
06 - 57070232
assennoord@buurtzorgnederland.com